İLETİŞİM
Onmuş Elektrik'e göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

ONMUŞ ELEKTRİK
Merkez - İZMİR

5752 Sokak No: 6-8, 35380
Karabağlar, İZMİR
TEL : +90 232 265 15 38
FAX : +90 232 264 97 74

İLETİŞİM FORMU

AÇIK RIZA BEYAN FORMU okudum, kabul ediyorum.
 
İZMİR MERKEZ

Kişisel Verilerin Korunması

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Onmuş Elektrik  Sanayi ve Tic. A. Ş. (“Şirket”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Şirket’in Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak; Şirketiniz Onmuş Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Şirket’in Müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgileri tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metninde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metninde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.